Türkiye'nin Lider Yapı Platformu
Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği - Baskı Önizleme

+- Türkiye'nin Lider Yapı Platformu (https://yapiforumu.com)
+-- Forum: MESLEKLER (https://yapiforumu.com/forum-meslekler.html)
+--- Forum: Yapı Denetim (https://yapiforumu.com/forum-yapi-denetim.html)
+--- Konu Başlığı: Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği (/konu-yapi-denetim-uygulama-yonetmeligi.html)Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği - yönetici - 28-11-2020

Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna göre faaliyet gösteren Merkez ve İl Yapı Denetim Komisyonlarının, yapı denetim kuruluşlarının ve laboratuvarların kuruluş ve çalışmaları; yapı denetim kuruluşlarında ve laboratuvarlarda görev alacak denetçi mimar ve mühendisler ile diğer görevlilerde aranacak nitelikler; ilgili idare, proje müellifi, yapı müteahhidi, şantiye şefi, yapı sahibi ile yapı denetim kuruluşu ortaklarının görev ve sorumlulukları; yapı denetimi hizmet sözleşmesinin düzenlenmesine, feshi ve hizmet bedellerinin ödenmesi; hizmet bedeline esas yapı yaklaşık maliyetinin belirlenmesine esas birim maliyet veya maliyetlere; yapılara sertifika verilmesine, yapı denetim kuruluşları ve laboratuvarlardan alınacak teminatın türü, tutarı, iadesi ile irat kaydedilmesine, idari yaptırımlara ve Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği güncel