Türkiye'nin Lider Yapı Platformu FORUM MEYDANI Forum hakkında Forum Duyurusu
Forum Duyurusu: KULLANIM SÖZLEŞMESİ
Şuan Offine!
WWW
Şuan Offine!
Mrtrclb...
******
KURUCU
MİMAR
  • Konular81
  • Mesajlar107
  • Beğenilenleri 37
  • Beğendikleri 31
YAPIFORUMU.COM ÜYELİK VE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1) TARAFLAR

İşbu “Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi” https://yapiforumu.com adresinde mukim YAPIFORUMU.COM (Bundan böyle YAPIFORUMU olarak anılacaktır) ile sahibi olduğu www.YAPIFORUMU.com internet sitesine üye olan “Kullanıcı” arasında düzenlenmiş ve imzalanmıştır.

“YAPIFORUMU” ve “Kullanıcı” birlikte anıldığında “Taraflar” olarak ifade edilecektir.2) SÖZLEŞMENİN AMACI

İşbu sözleşme YAPIFORUMU’na üye olmasını takiben sağlanan tüm hizmetlerden faydalanan Kullanıcı ile YAPIFORUMU arasındaki tüm yükümlülükleri ve hakları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.


3) TANIMLAR

İşbu Kullanım Sözleşmesi metninde yazılı terimler tanımlarıyla birlikte aşağıda sıralanmıştır.

3.a) YAPIFORUMU: Mülkiyeti YAPIFORUMU.com’a ait olan www.YAPIFORUMU.com internet sitesini,
3.b) Forum: YAPIFORUMU’nun altyapısını oluşturan MyBB web/mobil yazılım sistemini ve arayüzünü,
3.c) Kullanıcı: YAPIFORUMU’na mobil ya da web ara yüzü üzerinden üye olarak KVKK Aydınlatma Metnini, Üyelik ve Kullanım Sözleşmesini, Forum Kurallarını, Gizlilik ve Çerez Politikalarını kabul eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
3.d) Üye: YAPIFORUMU’a yaptığı üye kaydı başvurusu onaylanan Kullanıcıyı,
3.e) Ziyaretçi: YAPIFORUMU’nu üye olmadan ya da üye girişi yapmadan kullanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
3.f) KVKK Aydınlatma Metni: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan Aydınlatma Metnini,
3.g) Forum Kuralları: Kullanıcıların her türlü paylaşımlarını ve ticari işlerini düzenleyen kuralları,
3.h) Gizlilik ve Çerez Politikaları: KVKK Aydınlatma Metni kapsamında hazırlanan veri kayıt ve güvenliğine ilişkin politikaları, ifade eder


4) TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE HAKLARI

4.a) YAPIFORUMU’na aklı baliğ tüm ziyaretçiler Üyelik başvurusu yapma hakkına sahiptir. Ziyaretçinin YAPIFORUMU’na üyelik kaydı yaparak Kullanıcı sıfatını kazanabilmesi için öncelikle işbu Üyelik ve Kullanım Sözleşmesini, KVKK Aydınlatma Metnini, Gizlilik ve Çerez Politikalarını okuyarak dijital ortamda onaylaması gerekir. Onaylanmadığı takdirde üyelik başvurusu tamamlanmaz.

4.b) 4.a. maddesinde yazılı onaylar yerine getirildikten sonra Üyelik için gerekli alanların Ziyaretçi tarafından doldurularak YAPIFORUMU’na iletilmesini takiben Üyelik başvurusunun YAPIFORUMU tarafından onaylanması ile Kullanıcı sıfatı kazanılır. Herhangi bir sebeple Üyelik başvurusunun reddi halinde Üyelik statüsü kazanılmayacağından Ziyaretçi, Kullanıcı sıfatına sahip olamayacak ve Kullanıcılara sağlanan hizmetlerden faydalanamayacaktır.

4.c) 4.b. maddesinde yazılı başvurunun onaylanması için Ziyaretçinin kayıt başvurusu sırasında istenilen tüm bilgileri doğru şekilde bildirmesi esastır. Aksi halde Üyelik başvurusu onaylanmaz.

4.d) Ziyaretçinin Üyelik başvurusu sırasında gerçeğe uygun olmayan bilgiler vererek YAPIFORUMU’u yanıltması sonucu Kullanıcı sıfatını kazanması halinde YAPIFORUMU’nun bu Üyeliği tek taraflı olarak sonlandırma hakkı bakidir.

4.e) Kullanıcı YAPIFORUMU’na üye olarak Üye sıfatını kazandığı andan itibaren daha evvel dijital olarak onayladığı işbu Üyelik ve Kullanım Sözleşmesini, Forum Kurallarını, KVKK Aydınlatma Metnini, Gizlilik ve Çerez Politikalarını okumuş ve kabul etmiş sayılır.

4.f) Kullanıcı Üye sıfatını kazanmasını takiben YAPIFORUMU’nda yer alan ve sahip olduğu üyelik statüsüne sağlanan tüm hizmetlerden yararlanma hakkına sahip olur.

4.g) Üyelik başvurusunun YAPIFORUMU tarafından onaylandığında Kullanıcı, Ücretsiz Üye statüsünü kazanmış olur.

4.h) Kullanıcının Ücretsiz Üyelik statüsünü Ücretli Üyelik statüsüne yükseltme hakkı mevcuttur.

YAPIFORUMU tarafından sağlanan Ücretli Üyelik statüleri sırasıyla şunlardır;
- PREMIUM ÜYELİK

4.i) Kullanıcı Ücretli Üyelik statüsüne geçtikten sonra Ücretli Üyeliklere tanımlanan tüm haklara ve yetkilere sahip olur.

4.j) Kullanıcı talep ettiği takdirde “Kullanıcı Adı Değiştirme” ve “Ekstra Mesaj Kutusu” satın alma hakkına sahiptir. Bu haklara ilişkin bilgiler market sayfasında detaylandırılmıştır.

4.k) Kullanıcı talep ettiği takdirde "Mesleki Üyelikler" kısmından Mesleki Rank satın alma hakkına sahiptir. Bu haklara ilişkin bilgiler yine market sayfasında detaylandırılmıştır.

4.l) Kullanıcı Forum Kurallarına aynen uymakla mükelleftir. Forum Kuralları tüm Üyelik statüleri için geçerli olup kurallara uymayan tüm Kullanıcılara Forum Kurallarında yer alan yaptırım ve müeyyideler uygulanır.

4.m) YAPIFORUMU; Kullanıcının Forum sistemini, uygulamaları ve eklentileri kullanmasını, diğer Kullanıcıların paylaşımlarını ve içeriklerini görüntüleyebilmesini, özel mesaj yazabilmesini, Forum kategorilerinde konu açmasını, paylaşım yapmasını, ticari eylemlerde bulunabilmesini ve içerik üretmesini sağlamak için gerekli koşulları tedarik etmeyi kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı ise, üyeliği süresince Forum Kurallarına riayet etmeyi açıkça kabul ve taahhüt eder.

4.n) Kullanıcı her zaman Üyeliğinin iptalini talep etme hakkına sahiptir. Kullanıcının Üyeliği iptal edildiği takdirde kişisel verileri ile paylaşımları 5651 ve 6698 sayılı Kanunlar ile KVKK Aydınlatma Metninde yer alan yükümlülükler kapsamında belirlenen sürelerle kanuna ve mevzuata uygun şekilde korunur.

4.o) YAPIFORUMU internet sitesi 5651 sayılı Kanun ile ikincil düzenlemeler kapsamında Bilgi Teknolojileri Kurumu nezdindeki Kendi Bünyesinde Hizmet Verenler Yer Sağlayıcı Listesi’nde yer alan bir Yer Sağlayıcıdır. Dolayısıyla Forumda yer alan içerikler, ön onay olmaksızın tamamen Kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır.

Bu sebeple Yer Sağlayıcı sıfatına sahip olan YAPIFORUMU’un; Kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etme ya da araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır.İçeriğin yada paylaşımın hukuka, mevzuata ve kanunlara aykırı olması, kişilik haklarını ihlal etmesi, suç teşkil etmesi ya da adli veya idari yaptırımı gerektirmesi halinde tüm sorumluluk İçerik Sağlayıcı sıfatına sahip Kullanıcıya aittir.

4.p) YAPIFORUMU; yoğunlukla Mimarlara, İnşaat Mühendislerine, Müteahhitlere ve Yapı Sektöründe Yer Alan Diğer Profesyonellere yönelik hizmetleri ve kullanıcılar tarafından oluşturulan içerikleri barındıran MyBB Forum altyapısına sahip web sitesidir. Kullanıcı, Üyelik başvurusu ile; tüm içeriklerin Kullanıcılar tarafından oluşturulduğunu, YAPIFORUMU’un Yer Sağlayıcı olarak hiçbir içerikten, paylaşımdan ve hizmetten dolayı hukuki ve cezai sorumluluğunun olmadığını bilerek Üye olduğunu açıkça kabul etmiştir. Bu sebeple Kullanıcı, kendisinin İçerik Sağlayıcı sıfatına sahip olduğunu, paylaştığı her içerikten, açtığı her konudan, Forum genelindeki tüm mesajlarından ve ticari iş ve eylemlerinden hukuken bizzat sorumlu olduğunu açıkça kabul ve taahhüt etmiştir.

4.r) YAPIFORUMU’da yer alan tüm grafiklerin, tasarımların, hizmete sunulan uygulamaların, YAPIFORUMU tarafından geliştirilen üçüncü parti eklentilerin, logonun, alan adının, içeriklerin tamamının telif hakkı ve fikri mülkiyet hakkı YAPIFORUMU’a aittir. Kullanıcının Üyelik statüsünden faydalanarak telif ve fikri mülkiyet hakkı koruması altında olan emtiaları kopyalaması, kısmen veya tamamen değiştirmesi, farklılaştırması, başka bir web sitesinde kullanıma açması yasaktır. Kullanıcı bu maddeye aykırı eylemi gerçekleştirdiği takdirde Üyeliği YAPIFORUMU tarafından tek taraflı olarak iptal edilerek sonlandırılır. Bu eylemin aynı zamanda suç teşkil etmesi halinde YAPIFORUMU yasal ve hukuki tüm haklarını kullanma hakkına sahiptir.

4.s) Kullanıcı, YAPIFORUMU’un 5651 sayılı İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN ile 6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı sorumluluklarının ve yükümlülüklerinin olduğunu bildiğini açıkça kabul etmiştir. Bu kapsamda Kullanıcıya ait veri tabanında yer alan verilerin yasal hükümlülük çerçevesinde kanunlarla belirlenen sürelerle işlendiği ve korunduğu, bu verilerin yetkili makamlarca talep edilmesi halinde ise YAPIFORUMU tarafından paylaşılacağı Kullanıcı tarafından açıkça kabul edilmiştir.

5) KURALLARIN BÜTÜNLÜĞÜ VE YASAL YETKİ

İşbu Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi; Forum Kuralları, KVKK Aydınlatma Metni ve Gizlilik ve Çerez Politikaları ile birlikte bir bütündür. Taraflar arasında doğabilecek tüm hukuki ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve mevzuatı uygulanacak olup İstanbul (Çağlayan) Adliyesi yetkili kabul edilmiştir.

YAPIFORUMU, işbu Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi’nde yer alan hükümleri tek taraflı olarak değiştirmek, kaldırmak ya da güncellemek hakkına sahiptir.


6) YÜRÜRLÜK

Kullanıcı olarak YAPIFORUMU’u ziyaret eden her Üye işbu Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi’ni okuduğunu, anladığını, tüm maddelerini onayladığını, açıkça kabul etmiştir. İşbu sözleşme yayımlandığı tarih itibariyle yürürlük kazanmış olup tüm maddeleri geçerli addolunmuştur.